Μπορείς να επικοινωνήσεις ελέθευρα μαζί μου αν:

  • Θες να πεις ένα γεία!
  • Θες συνεργασία / προώθηση / διαφήμιση του Onlyfans η website σου.
  • Βρήκες κάποιο λάθος. (ορθογραφικό ή τεχνικό).
  • Έχεις να προτείνεις βελτιώσεις σε κάποιο κείμενο.
  • Αλλαγή φωτογραφίας κειμένου σε μια πιο “κατάλληλη”
  • Έχεις κάποια ιδέα για το blog.
  • Να στείλεις το δικό σου κείμενο (guest blog).

twitter @greekpornblog